Foreningens landsformand har sendt følgende meddelelse:

Generalforsamlinger 2021

I Diabetesforeningen har vi et særligt ansvar over for personer med diabetes og deres pårørende i en tid med corona-smitte. Samtidig skal vi sikre sundhedsvæsnet de bedste vilkår for at kunne håndtere denne vanskelige situation og efterleve sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Nu da smitten har været stigende de seneste måneder, tror vi desværre ikke længere på muligheden for at gennemføre foreningens generalforsamlinger i foråret 2021. Også selvom der er en vaccine i sigte, vil den tage tid at få udbredt.

Vi har også afsøgt muligheden for en digital gennemførsel, men ser heller ikke det som en farbar vej af flere årsager, primært fordi vi mener, at flere medlemmer har svært ved at deltage ad denne vej. På dette grundlag er foreningen, efter vores eksterne advokats opfattelse, berettiget til at finde løsninger, som ikke har klar mstøtte i vedtægterne, og som er båret af force majeure betragtninger.

Hovedbestyrelsen har på denne baggrund besluttet at handle efter situationens alvor og aflyse generalforsamlingerne i januar/februar/marts 2021. Generalforsamlinger afholdes i udgangspunktet igen om et år.”

Lokalforeningens bestyrelse tilslutter sig denne beslutning. Den varslede generalforsam-ling torsdag, den 25. februar 2021 er derfor aflyst. Den samlede bestyrelse fortsætter som hidtil med Tonny Skousgaard Sørensen som kasserer og Leif Nørskov Madsen som formand.

Har I kommentarer, spørgsmål m.v. til ovennævnte er I altid velkomne til at ringe til mig (4831 8069) eller skrive til mig på mail: gribskov@diabetes.dk.