Udskriv denne side

Referater

 

***********************************************************************************

Referat af ordinær generalforsamling

i Gribskov Lokalforening den 21. februar 2019

BESTYRELSENS BERETNING for året 2018 ved generalforsamlingen den 21. februar 2019 i Frivilligcenter Græsted.

Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder i løbet af året:

1)  17. Januar

2)   7.  Marts

3)  15. Maj

4)  23. August

5)  25. Oktober

6)  9. November

 

Endvidere har bestyrelsen deltaget i og repræsenteret lokalforening i følgende arrangementer:

 

23. januar      Formandsmøde for Nordsjælland i Trommen Hørsholm. (Ninna)

17. marts       Regionsmøde i Toldbodgade, (Ninna, Vivia og Tonny)

26.maj           Delegeret møde i Middelfart. (Ninna)

6. oktober      Repræsentantskabs møde i Odense,( Ninna )

27.oktober     Landsmøde i Roskilde (Ninna og Erik)

I løbet af året 2018 har vi haft følgende arrangementer:

Nogle af arrangementerne blev desværre kun ved planlægning, idet vi har måttet konstatere, at der ikke var tilstrækkelig tilslutning til gennemførelse.

10. januar      Foredrag med Anette Sams i Glimt, der var særdeles velbesøgt med over 100 deltagere.

22. februar    Generalforsamling i Frivilligcenter Græsted.

1. marts         Foredrag ”Hold hjernen frisk” med Ellen Garde i Glimt. Arrangementet var i samarbejde med Astma-Allergi og Gigtgruppen i Gribskov (Gigtskolen). Lokalforeningens medlemmer var godt repræsenteret og et lille overskud for arrangementet tilfaldt ifølge en forudgående aftale Gigtskolen, der i øvrigt også ville have dækket et eventuelt underskud.

26. maj          Tur til Andelslandsbyen i Holbæk måtte aflyses, da der ikke var et tilstrækkeligt antal tilmeldte.

10. juni          afholdtes der Landsindsamling. Vi stillede med en række frivillige  indsamlingshold og formanden og kassereren stod for modtagelse af indsamlingsresultatet i henholdsvis Gilleleje området og i den vestlige del af Gribskov Kommune i Helsinge.

Efterårets øvrige arrangementer måtte ligeledes aflyses på grund af for få tilmeldinger, det drejer sig om følgende planlagte arrangementer, den 1. september - foredrag med formanden for landsforeningen, den 25. september Café arrangement, den 27.november Café arrangement og den 6.december julefrokost.

23. oktober    Café arrangementet havde 9 deltagere. Der blev serveret Helstegt kylling med urter og spidskålssalat.

Bestyrelsen har ikke på nuværende tidspunkt detailplanlagt arrangementet men vil gøre dette umiddelbart efter generalforsamlingen med efterfølgende konstituering.

I den forbindelse har bestyrelsen været repræsenteret i de møder som Kommunen har afholdt vedrørende projekt Sundhedshus, og vi vil endvidere være repræsenteret i en Workshop på mandag den 25. februar – ”Sammen om sundhed og trivsel”.

Det synes at være oplagt, at Lokalforeningen indgår i et samarbejde, eventuelt i rammerne for det hidtidige netværk, med de øvrige patientforeningen eller nogle om at virkeliggøre intentionerne finansieret helt eller delvis af den pulje, som Kommunen har afsat.

Bestyrelsen anmoder derfor om forsamlingens godkendelse heraf.

 

*****************************************************************